Crveni Krst Beograd

Da li znate?

Davalac krvi u Srbiji ima u proseku 38 godina, stalno je zaposlen i ima porodicu. Većinu dobrovoljnih davalaca krvi čine muskarci (73,5 %), dok su žene zastupljene u manjem procentu (26,5 %), što je uobičajeno i u drugim zemljama.

Da je potrebno prikupiti 300.000 jedinica krvi godišnje u Srbiji !gde_ide_moja_krv

Da je svakih 100 sekundu potreban davalac krvi!  

 Da se krv od dobrovolnih davalaca krvi uzima iz pregiba lakta!

 Da u organizmu ima 5 litara krvi !

 Da crvena krvna zrnca prenose kiseonik !

 Da krvne pločice učestvuju u zaustavljanju krvavljenja !

 

Kviz o Crvenom krstu