Crveni Krst Beograd

Vesti sa 32. Međunarodne konferencije

12314667_865zeneva_oTrećeg dana 32. Međunarodne konferencije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca održana je konferencija za medije koju je organizovala Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (MFCK) na temu migracija. Na konferenciji su učestvovali Vesna Milenović generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, Francesco Rocca predsednik Italijanskog Crvenog krsta i potpredsednik MFCK, dr Taher Cheniti generalni sekretar Tunižanskog Crvenog polumeseca i g-đa Frehiwot Worku generalni sekretar Etiopskog Crvenog krsta. Predstavnici nacionalnih društava Crvenog krsta iz država porekla, tranzita i odredišta predstavili su svoje aktivnosti, zapažanja, probleme, kao i očekivanja u odnosu na migrantsku krizu. Posle završetka konferencije predsednik Crvenog krsta Srbije dr Dragan Radovanović dao je izjavu za švajcarsku nacionalnu televiziju na temu migracija.

Izvor: www. redcross.org.rs

 

Kviz o Crvenom krstu