Crveni Krst Beograd

15.juni-Medjunarodni dan borbe protv nasilja nad starijima

Dan borbe protiv nasilja nad starijima prvi put je u svetu obeležen 15. juna 2006. godine, a inicijator njegovog obeležavanja bila je Međunarodna mreža za prevenciju nasilja nad starijima (INPEA). U Srbiji je prvi put ovaj datum obeležen 15. juna 2007. godine na inicijativu Crvenog krsta Srbije i mreže HumanaS. Od tada se svake godine ovaj datum obeležava uz usku saradnju javnog i civilnog sektora.

Ujedinjene Nacije su na zasedanju Generalne Skupštine održanom 19.decembra 2011. godine u Njujorku rezolucijom 66/127 zvanično prepoznale zlostavljanje starijih kao javno-zdravstveni i socijalni problem koji ugrožava zdravlje starijih i krši njihova ljudska prava. To je problem koji zahteva reagovanje međunarodne zajednice pa je 15. juni kao Dan borbe protiv nasilja nad starijima uvršten u kalendar Ujedinjenih Nacija.

Zlostavljanje starijih je često skriveno, potcenjeno i ignorisano i dugo se smatralo da je ono privatna stvar. Nije  iznenađenje da se ono uglavnom prijavlljuje mnogo manje nego što se dešava. Konferencijom želimo da pozovemo javni i civilni sektor, profesionalce i same starije, da tokom cele godine rade na prevenciji diskriminacije i svih oblika zlostavljanja starijih osoba koje delimo u sledeće kategorije: psihološko – uvrede, optužbe, prinude, ignorisanje, posmatranje s visine; fizičko – udaranje, štipanje, batine, pretnje nasiljem i smrću; seksualno – silovanje, silovanje u pokušaju, neprimereno dodirivanje i neadekvatan lascivan rečnik; finansijsko – iskorišćavanje zarad ostvarenja fiansijskog dobitka, na primer uzimanje štednje bez dozvole ili onemogućavanje pristupa prihodu ili imovini; zanemarivanje – uskraćivanje namirnica ili davanje neadekvatne hrane, napuštanje, uskraćivanje higijenskih radnji ili čiste odeće, izlaganje socijalnoj izolaciji; strukturno – sistemsko zlostavljanje u kome društvo odriče vrednost starijim ženama i muškarcima.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije jedna od šest starijih osoba doživela je neki oblik zlostavljanja, a jedna od dvadesetčetiri prijavljuje. Zlostavljanje i dalje predstavlja vrh ledenog brega i jedan od poslednjih društvenih tabua. Na osnovu dosadašnjih istraživanja u Srbiji više od 19% starijih doživi neki oblik nasilja, na osnovu toga možemo da zaključimo da nasilje nad starijima predstavlja problem i da su potrebne kako preventivne mere, tako i kaznene mere kako bi se ono sprečilo. Zlostavljanju su u skoro svim njegovim formama više izloženi stariji koji imaju niži nivo socijalnih aktivnosti, stariji koji su funkcionalno zavisni, hronično bolesni, starije osobe sa invaliditetom i starije osobe sa dijagnostikovanom demencijom, starije žene su takođe pod većim rizikom od zlostavljanja

Crveni krst Srbije organizuje okrugli sto “Zlostavljanje starijih – da li se prepoznaje?”,povodom 15. juna Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima. Okrugli sto će se održati u Crvenom krstu Srbije 15. juna sa početkom u 11:00 časova u Svečanoj sali na I spratu. Na okruglom stolu o zlostavljanju starijih govoriće starije osobe volonteri Crvenog krsta, drugih organizacija civilnog društva i aktivne starije osobe. Stariji volonteri govoriće o različitim tipovima nasilja nad starijima, o teškoćama i preprekama za njegovo prepoznavanje i prijavljivanje. Oni će govoriti pre svega na osnovu iskustva koje su stekli tokom  praktičnog rada sa starijima. Njihovo iskustvo u radu sa starijima omogućiće da se izrade preporuke za donosioce odluka.  Ovaj okrugli sto treba da promoviše veću uključenost starijih u pitanja koja se njih tiču i tako  omogućiti kvalitetniji život starijih i dostojanstveno starenje u Republici Srbiji. Okrugli sto se organizuje u partnerstvu sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kviz o Crvenom krstu